24. Wrocławskie Targi Dobrych Książek

3 - 6 grudnia 2015

Godziny otwarcia:

3 grudnia (czwartek) 12.00-18.00
4 grudnia (piątek) 10.00-19.00
5 grudnia (sobota) 10.00-19.00
6 grudnia (niedziela)   10.00-16.00

 

Konkurs na Najlepszą Książkę Roku „Pióro Fredry”

Celem Konkursu jest wskazanie i uhonorowanie najlepszych ksią­żek, które zo­stały wy­dane w Polsce w mijającym roku. Na­gra­dza­my ich wy­dawców. Jury, w którym za­sia­dają przed­sta­wi­cie­le wie­lu śro­do­wisk (kry­ty­cy, naukowcy, artyści, lu­dzie za­wo­dowo zajmu­jący się kulturą), przyznaje nagrody i wyróżnienia za wartości literackie, edukacyjne, a także wysoki poziom edytorski oraz typograficzno-artystyczny.

Nagrodami w Konkursie są dyplomy oraz dzieła sztuki, które powstają w pracowniach wrocławskich artystów.

Więcej o konkursie